Procesos electroquímicos

Procesos electroquímicos servicios AGACYP
Dendritas de estaño
Recuperación de Sn de baño
Cristales de Estaño
Recuperación Cristales de Estaño

Procesos electroquímicos

A electroquímica aplicada abrangue un gran número de procesos industriais como o refinado electroquímico, electrodeposición de capas metálicas e capas de conversión, eliminación de contaminantes en augas residuais, sínteses electroquímica de nanopartículas metálicas...

O desenvolvemento de novos métodos e aplicacións e a combinación con outros procesos físico-químicos permiten un grande abano de posibilidades que AGACYP pon a disposición da industria mediante o asesoramento técnico especializado.

Capacidade Tecnolóxica

 • Análise do mecanismo da electrodeposición de metais.
 • Síntese de nanopartículas de metais
 • Síntese de nanopartículas de metais con formas preferentes
 • Recubrimentos electrolíticos: anodizados e electrodepósitos
 • Extracción de cloruros de estruturas
 • Procesos galvánicos (galvanizado, cromatado...)
 • Recuperación selectiva de metais
 • Realcalinización de formigón
 • Optimización de baños electroquímicos
 • Medición de condutividade e pH
 • Análise de lodos electrolíticos