Consultoría técnica especializada en técnicas de análise de materiais, procesos eletroquímicos e control e prevención de problemas de corrosión.

Xestión de Proxectos I+D

Os recursos humanos e tecnolóxicos dispoñibles en AGACYP, xunto coa experiencia investigadora do seu persoal, póñense ao servizo da Industria para a execución de Proxectos de Investigación e Desenvolvemento de aplicación Industrial.

Clientes